Uw geld wordt hier uitsluitend gewaarborgd en niet gebruikt voor andere doeleinden. De Stichting Derdengelden fungeert alleen als doorgeefluik voor de betalingen.