Stichting Sevenhills heeft een aantal zekerheden die waarborgen dat gelden van klanten veilig zijn ondergebracht:

  • Klanten voeren de betaling uit in de eigen vertrouwde bankomgeving;
  • De gelden worden gewaarborgd in een Stichting Derdengelden en kunnen niet voor andere doeleinden gebruikt worden;
  • Stichting Sevenhills is een door De Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener.